SAPA PRAHA obchodní a kulturní centrum


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


WORLD BUSINESS FORUM 2013

Business forum

Cílem akcí je propagace národních kultur a spojení obchodních partnerů díky umění v projektu “Business fóra“. Akcí se účastní přes 400 významných hostů ze státní správy a ministerstev, včetně zástupců jednotlivých velvyslanectví v ČR, zástupců nadnárodních společností a mnozí další významní obchodní partneři “Business fóra“. Program má zajištěnou mediální podporu.

Cílem projektu je rovněž pomoc při navazování a vyhledávání nových obchodních vztahů v teritoriích, kde bez podrobné znalosti místních zvyklostí, pravidel a osobních vztahů je velice obtížné realizovat klasickou obchodní spolupráci.

Mezinárodní spolupráce se dotýká nás všech. I přes velké vzdálenosti jsme všichni propojeni a různé světové produkty se staly naší denní potřebou. Pijeme nápoje z plechovek z hliníku, který se těží v Austrálii, nosíme boty vyrobené v Evropě, jíme ovoce z Jižní Ameriky, Evropy a Asie, budujeme zařízení z oceli zpracované v Asii, nosíme oblečení z africké bavlny a žijeme v domech postavených ze dřeva Severní Ameriky. Bereme to jako samozřejmost, ale dříve, než se můžeme těšit z těchto výrobků a materiálů, musí obchodníci najít vhodného partnera, vyjednat ceny a dodávky zboží prostřednictvím obchodní sítě.

Pro každého obchodníka je navazování nových obchodních vztahů složitou denní praxí, ale také může přinést velká rizika z neznalosti nového teritoria, místních podmínek a zvyklostí.

Smyslem realizace mezinárodního obchodu je získat nejlepší cenu za zboží, které prodáváte nebo kupujete, najít vhodného a spolehlivého partnera, umístit produkty v nových teritoriích, zajistit garanci platby nebo najít vhodné financování.

Než začnete přemýšlet o tom, čeho chcete obchodně dosáhnout, položte si tyto otázky:

Chci se zaměřit na nákup surovin pro některá průmyslová odvětví?

Chci spolupracovat s partnery s možností výměny vzájemných zkušeností?

Chci uvést své produkty do nových teritorií?

Chci rozšířit portfolio svých produktů o nové, dosud neznámé na stávajícím trhu?

Hledám nové odbytiště pro své produkty a služby?

Hledám vhodné financování svých projektů?

Chci najít finančně stabilního partnera?

Jediné možné omezení je Vaše představivost, vyjednávací schopnosti a finanční partner!

Více informací najdete na:
www.worldbusinessforum.eu


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku