SAPA PRAHA obchodní a kulturní centrum


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


DLUZICI.CZ

Finance


Jak fungují Dlužíci ?

Ve většině případů se na nás obrací lidé a společnosti, kteří se nemohou domoci svých financí, neuhrazené pohledávky, dluhu, nedodané zakázky, nedodaného zboží, neodvedená práce, alimentů a podobně.

Jsme velmi netradiční řešení vašeho problému. Kdo nás viděl v akci nikdy nezapomene. Jsme jiní... Jsme zelení...


Dlužíci.cz pracují v několika úrovních služeb.

1. Opakované doručení upomínek, nebo platebních příkazů, či výzev prostřednictvím zelených mužíků Dlužíků. Frekvence a počet předávání i jejich provedení určuje objedvavatel služby.

2. Dlužník má možnost vyrovnat svůj závazek a tím okamžitě ukončit činnost Dlužíků. Věřitel se může věnovat svým záležitostem zatímco Dlužíci řeší v jeho zastoupení.

3. Poradenské služby a zprostředkování. Dlužník může být směrován na možnost splátkového kalendáře, odkupu závazku a podobně. Pokoušíme se najít řešení, které umožní dlužníku vyrovnat svůj závazek vůči objednavateli služby.

4. Dohled nad splátkovým kalendářem, převzetí správy pohledávek ve prospěch věřitele.

5. Kompletní převzetí pohledávky systémem ,,Outstanding Full-Servis,, - převezmeme podklady a řešíme.

Postup Dlužíků eliminuje možnost zbytečného kontaktování zapomnětlivců, nebo umělé navyšování dluhu. Nejprve informujeme a dáváme šanci k nápravě.

Dlužník tak má reálnou možnost závazek vyrovnat, srovnat, nebo se dohodnout.

- Pokoušíme se nejprve telefonicky, nebo pomocí sociálních sítí kontaktovat dlužníka s upozorněním, že Dlužíci.cz obdrželi zakázku na službu. Tím se pokoušíme eliminovat zapomětlivce a zbytečně navyšovat jejich dluh o náklady spojené se službou Dlužíci.cz

- Pokud není zjednána náprava, nastupují Dlužíci.cz do akce.

- Každý zadavatel může sledovat stav své zakázky online na portálu Dlužíci.cz, kde je zaznamenáván aktuální stav.

- Na každou zakázku je uzavřena řádná smlouva.

- V případě, že zakázku vyhodnotíme jako ,,nedobytnou,, informujeme zadavatele aby nedocházelo ke zbytečným nákladům.


www.dluzici.cz


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku