SAPA PRAHA obchodní a kulturní centrum


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


PROJEKT MARIÁNSKÉ L.

NOVINKY

Polyfunkční dům Mariánské lázně, Hlavní tř.

1. Pozemek

p.č. 2152 v k.ú. Mariánské lázně o výměře 898 m?.


Podmínky a limity využití pozemku dle Územního plánu města Mariánské Lázně:

Pozemek se nachází v polyfunkčním území označeném jako "smíšené území lázeňství (SL)" s charakteristikou: je určeno pro lázeňství, veřejné ubytování a bydlení. Přípustné jsou zde stavby lázeňských léčebných domů, komplexních lázeňských léčeben, stavby pro veřejné ubytování a veřejné stravování, bytové domy, stavby pro drobné zařízení maloobchodu, kulturu, a zdravotnictví, bez zvýšených nároků na dopravu a dále služby sloužící pro obsluhu vymezené lokality."

Prostorový limit je dán hranicemi historické zástavby. Prakticky se jedná o možnost využít
téměř celý pozemek dle pravomocného stavebního povolení.
Objekt je navržen s 5 nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím.
Stavební povolení na stavbu polyfunkčního objektu nabylo právní moci 2.10.2013.
Vydání stavebního povolení na vlastníka pozemku je formální záležitostí stavebního zákona.
Veškeré náklady vydání stavebního povolení a všech předchozích veřejnoprávních rozhodnutí financovala společnost MORAVAN DEVELOP s.r.o., která má uzavřenu s vlastníkem pozemku smlouvu o smlouvě budoucí kupní.)


2. Stavba

Stavba je navržena jako polyfunkční objekt s jedním podzemním podlažím, ve kterém je umístěno 23 parkovacích stání, s přízemím, ve kterém je umístěno cca 500 m2 variabilních obchodních nebytových prostor a ve 2-5 nadzemním podlaží se nachází na cca 1.740 m2 20 bytových jednotek.
Navržené standardy odpovídají velmi vysoké kvalitě.

3. Náklady

Předpokládané celkové náklady včetně ceny pozemku jsou cca 90-100 mil Kč.

4. Předpokládané výnosy

Na podkladě průzkumu současné cenové úrovně obdobných staveb v lokalitě Mariánských lázních a po poradě s naším exkluzivním prodejcem v lokalitě jsme stanovili cenu garážových stání na 300.000,- Kč, cenu nebytových prostor podle atraktivnosti na 70 - 80.000,- Kč/m2 a ceny bytů v rozmezí 65.000,- - 80.000,- Kč/m2. Ceník bytových a nebytových prostor je přílohou.
Z tohoto ceníku vyplývají předpokládané výnosy před zdaněním cca 172 mil. Kč.
V současné době neexistuje v lokalitě Mariánských Lázní exkluzivnější stavební místo!!

5. Termín realizace

Vydání stavebního povolení 10/2013.
Zahájení stavby 4/ 2014
Dokončení stavby 12/2015

Nabízíme možnost zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím kapitálového vstupu do developerského projektu na pozici equity partnera. Projekt polyfunkčního domu je vyprojektován v Mariánských Lázních na posledním pozemku přímo na kolonádě a bylo na něj vydané pravomocné stavební povolení a ve financující investici je předschválený úvěr na výstavbu. Investice 25 mil. Kč, min. 100% zhodnocení vloženého kapitálu během 3 let. Přesnější podmínky investice a její další možnosti až při osobním jednání.

Ing. Lubomír Pecl - Jednatel společnosti
mobil: +420 737 227 801 n email: lubomir.pecl@century21.cz
CENTURY 21 SUBVENIO
Adresa: Zábrdovická 15/16, 615 00 Brno
tel.: 800 888 021
www.century21.cz


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku